วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แข่ง ผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Gsp

                
               นักเรียนเสนอผลงานการประกวดผลงามสร้างสรรค์ ณ  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีษะเกษ เมื่อวันที่   6 - 7  กันยายน  2553     ถ่ายรูปรวมกันของคณะครูและนักเรียน 
ทุกทีมที่เข้าแข่งของจังหวัดสุรินทร์

นักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น